top of page

Plan (herfst 2020) toelichting

Woningaantallen

Door het loslaten van de wens voor kleinere appartementen voor jongeren en het kunnen afscheid nemen van de belegger Blixem willen we tegemoet komen naar een grote reductie van het aantal woningen, aanvankelijk 64 naar 59 en nu naar 15 grondgebonden woningen.

Parkeren

Voor de 15 grondgebonden woningen zijn er 25 parkeerplaatsen (1,66 parkeerplaats per woning) in het plan getekend. Dit voldoet aan de eis uit het facetplan parkeren. De laatste rijwoning op het binnenterrein was in vorige plannen alleen bereikbaar over de weg met recht van overpad. Het plan is zodanig aangepast dat deze woning nu wel over eigen terrein bereikbaar is.

Door de ligging dichtbij het openbaar vervoer (bushalte en treinstation) zijn het gebruik van alternatieve vervoersmiddelen, zoals fietsen en wandelen, hier realistische opties.

 

Stedenbouwkundige eisen

Eind april 2019 is door de gemeente de vraag gesteld om rijtjes woningen aan de Plattenburgerweg te realiseren, dit hebben we overgenomen. Ook de stadsboerderij op nummer 91 blijft nu gehandhaafd.

 

De rijwoningen worden gerealiseerd met een lessenaarsdak. Er is voor een lessenaarsdak gekozen omdat het diverse voordelen heeft:

  • de woningen hebben een grote extra kamer met voldoende daglicht die gebruikt kan worden als slaapkamer of als thuiswerkplek (er komt tevens een toilet op deze verdieping);

  • de daken zijn goed gesitueerd voor een optimaal gebruik van zonnepanelen;

  • de visuele impact vanaf de Arnoudstraat is minder omdat de nokhoogte verder van hun woning afstaat;

  • er is dan geen noodzaak voor het bouwen van een dakkapel wat de privacy van de buren waarborgt.

Wonen

De omgeving van deze ontwikkellocatie bestaat uit woningen gebouwd van af begin 1900, merendeel grondgebonden rijwoningen, een enkele 2-onder- een-kap en een enkele vrijstaande woning. 

 

De afscheiding van de buren in de tegenovergelegen flat gebouw worden Leilinden geplaatst. In het plan (herfst 2020) nemen we ook  een speelplaats op voor de kinderen. Het plan ligt dicht bij openbaarvervoer met bus en trein.

 

Duurzaamheid

Om de woningen goed te isoleren wordt er op de lessenaarsdaken ook een sedumdak toegevoegd. We gaan uit van gasloos, namelijk het bouwen zonder een gasaansluiting en het direct plaatsen bij de bouw van 12 zonnepanelen op het dak. In de tuinen wordt een drainageput geïntegreerd om het regenwater te absorberen.

Voor de woningen hebben we gekozen om deze af te zetten in de kopersmarkt, onderzoek leert dan ook in Arnhem de vraagprijs met 10% overboden wordt, de gemiddelde verkooptijd is momenteel 20 werkdagen. Er is meer vraag dan aanbod.

 

Ideaal beeld

Vanuit de gemeente is de vraag om vrijstaande woningen te realiseren, door het laten vervallen van  appartementen en het behouden van de stadsboerderij zijn we van mening  een goed alternatief te bieden en een verrijking van de omgeving.

Overig

Voor de afscheiding van de buren in het tegenovergelegen flatgebouw worden Leilinden geplaatst. Voor de afscheiding met de buren aan de Arnoudstraat wordt een deel van de bestaande muur van de loods (waar enkele bewoners hun schutting tegenaan hebben gebouwd) behouden, hier was om gevraagd tijdens een eerder gehouden bewonersavond.

Beknopte reactie Gemeente

Woonprogramma

Een mix aan doelgroepen is gewenst zoals aangegeven in de 'Arnhemse woonprincipes 2025'. Daarom wordt de eis gesteld dat er minimaal 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd vastgesteld in het 'plan van aanpak woningbouwontwikkeling Arnhem'. 

 

Woon-werkwoningen (Economie)

Vanuit economie is aangegeven dat wij graag enige vorm van bedrijvigheid terug willen zien in het plan. Een commerciële plint is in dit plan niet (meer) aan de orde. Als alternatief willen wij graag, zoals eerder aangegeven, dat er drie woon-werkwoningen worden toegevoegd aan het plan. Met woon-werkwoningen bedoelen wij woningen waar extra ruimte (en mogelijk aparte ruimte+ ingang) beschikbaar is voor bijvoorbeeld een kantoor, cursusruimte, praktijkruimte of atelier.

 

Conclusie: nog niet akkoord

Gelet op bovenstaande overwegingen is het aangepaste plan nog niet akkoord:

  • Het plan is zonder 30% sociaal programmatisch niet akkoord. 

  • Er ontbreken woon-werkwoningen in het plan. Met woon-werkwoningen bedoelen wij woningen waar extra ruimte (en mogelijk aparte ruimte + ingang) beschikbaar is voor bijvoorbeeld een kantoor, cursusruimte, praktijkruimte of atelier. Dit betreft dan meer dan de extra slaapkamer in huis die gebruikt wordt om te werken aan huis.

  • Daarnaast is het van belang dat omwonenden over het nieuwe aangepaste plan worden geïnformeerd. 

Nieuwe aangepaste plannen

Algemene aanpassingen

Door het aanpassen van het programma en het toevoegen van sociale woningen komen enkele rijwoningen en de speeltuin van het plan 'herfst 2020' te vervallen.

Woon-werkwoningen

Aan de Plattenburgerweg zullen twee woonwerkwoningen gebouwd worden. In deze woningen zal op de 1ste verdieping de woonkamer en keuken gesitueerd zijn en slapen op de 2de  verdieping. Op de begane grond is er een dubbele ontsluiting voor afzonderlijk het woonhuis en het atelier. De woningen krijgen een buitenruimte op de eerste verdieping.

Er worden twee woonwerkwoningen gerealiseerd in plaats van drie om voldoende ruimte te behouden aan de entree bij de plattenburgerweg. Hier is ook ruimte nodig voor de entree van de boerderij en voor het plaatsen van de voorzieningen van de reinigingsdienst.

 

Sociale woningbouw

Om aan de eis van 30% sociale woningbouw te kunnen voldoen, realiseren wij vijf tot zes sociale eenheden.

Bij optie A gaat dit over vijf grondgebonden sociale woningen, die worden gekoppeld aan de acht rijwoningen met lessenaarsdak, evenwijdig aan de Arnoudstraat. 

Bij optie B en C zijn dit zes appartementen, drie op de begane grond en drie op de eerste verdieping (totaal zeven meter hoog).

 

Onze voorkeur

Onze voorkeur gaat uit naar voorstel C. In deze optie wordt de privacy van de omwonenden gewaarborgd omdat de balkons niet uitkijken over de omliggende tuinen, en blijft op redelijke afstand. Ook blijft er bij deze optie meer openbare ruimte over voor parkeren en groenvoorziening. 

bottom of page